19"-Gehäuse- und Schranktechnik - die optimale Schale für wertvolle Elektronik
apra
Polski Deutsch Français English

Informacje prawne

apra-optinet Sp. z.o.o.
ul. Cygana 4a

PL-45-131 Opole

Tel.: +48 (0) 77 / 415 0 107
Fax: +48 (0) 77 / 415 0 161
E-mail: sales@apra-optinet.pl
Strona internetowa: www.apra-optinet.pl

Dyrektor, upoważniony do reprezentowania:
Stefan Meffert

rejestr sądowy: AG Wittlich
KRS: HRB 11823
numer identyfikacji podatkowej: DE 149934097

osoba odpowiedzialna za zawartość strony: Stefan Meffert

webdesign, programming, nextshop® Content-Management-System, hosting:
netpeak
 

Obrazy:
Archive apra-Gruppe
Projekt i Media (Nerdlen/Daun-Germany)
Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH (Germany)
GesundLand Vulkaneifel GmbH (Daun-Germany)
Eifel Balloning (Daun-Germany)
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kaiserslautern

Uwaga Prawna:
Wszystkie strony internetowe apra-optinet podlegają niemieckim prawom autorskim. Autorzy i twórcy tekstów, zdjęć oraz grafiki posiadają wszystkie prawa autorskie. Powielanie informacji lub danych, szczególnie używanie tekstów, części tekstów lub obrazów podlega pozwoleniu ze strony apra-optinet. Emblematy spółki objęte są znakami handlowymi. Inne wskazania produktów mogą również podlegać znakom handlowym. W przypadku nieumyślnego naruszenia znaku handlowego, dany przedmiot zostanie usunięty niezwłocznie ze strony internetowej. Informacje znajdujące się na tych stronach internetowych podlegają stałej weryfikacji oraz aktualizacji przez apra-optinet. Pomimo całej roztropności, dane mogą być zmieniane. Dlatego też, apra nie może brać odpowiedzialności, ani gwarancji za dokładność, poprawność, ani kompletność dostarczonych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmodyfikowania lub poprawienia dostarczonych informacji.

Deklaracja:
Strony internetowe apra-optinet są powiązane ze stronami zewnętrznymi. Pomimo dokładnej kontroli zawartości, nie przyjmujemy odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek powiązanych stron, bez wyjątku. Operatorzy stron powiązanych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zawartość.