19"-Gehäuse- und Schranktechnik - die optimale Schale für wertvolle Elektronik
apra
Polski Deutsch Français English

 

Możliwości uszczelnienia obudowy panelowej

Do standardowej obudowy panelowej możemy zastosować uszczelki zapewniające wyższy stopień ochrony IP. Numery katalogowe uszczelek znajdziemy w katalogu obudów panelowych w kolumnach 10 i 11 dla interesujące nas rozmiaru obudowy. W kolumnie 10 znajdują się uszczelki które instalujemy pomiędzy obudową, a otworem w którym obudowę chcemy umieścić. W kolumnie 11 znajduje się uszczelka, którą umieszczamy pod panelem przednim. Wykorzystując wyżej wymienione uszczelki zapewniamy stopień ochrony IP42.

Kolejną możliwością zmiększenia hermetyczności jest zastosowanie nowej uszczelki zapewniającej szczelność IP65. Uszczelka ta zapewnia taki stopień ochrony pomiędzy obudową, a otworem w którym obudowa ma być zamontowana. Dodatkowe informacje odnośnie nowej uszczelki można w karcie katalogowej, która jest do ściągnięcia ponieżej.

Innym sposobem na podniesienie szczelności obudowy jest zastosowanie przeźroczystej nakładki na przód obudowy. Nakładka ta zapewnia stopień ochrony IP65. Nakładka występuje w trzech rozmiarach: 144 x 72, 144 x 96 i 96 x 48. Nakłdka produkowana jest z przeźroczystego i miękkiego PVC co zapewnia łatwe przyciskanie przycisków w urządzeniu.

Ostatnim sposobem jakim możemy zwiększyć szczelność pomiędzy obudową a otworem monażowym jest zastosowanie zaokrąglonej przedniej ramki z wylaną uszczelką. Uszczelka ta zapewnia szczelność IP54.

Ściągnij plik PDF w języku angielskim z katalogiem "obudowy panelowe oraz obudowy modułowe"
Ściągnij kartę katalogową PDF w języku angielskim z nową uszczelką IP65
+48 77 415 01 07